Porovnání rychlosti světelných a radiových vl

Teoretická radioastronomie a radiotechnika, informace pro začínající, FAQ.
Uživatelský avatar
Honza Ebr (honza42)
Příspěvky: 3477
Registrován: 20. 10. 2004, 14:48

Porovnání rychlosti světelných a radiových vl

#16

Příspěvek od Honza Ebr (honza42) »


Tento experiment může být potvrzením mých představ o různých rychlostech vln elektromagnetických (elektrony) a světelných (fotony).
Takže i když ti 3x řekneme, že EM vlny nejsou elektrony, tak to bdueš pořád opakovat? Víš, jak to vypadá, když nosič interakce má náboj? To je potom QCD, s asymptotickou volností a confinementem. Když se podívám kolem sebe do našeho světa, tak to tam nějak nevidim :)

Nemáš sebemenší představu, o čem mluvíš a jenom šíříš bludy do světa. Co z toho máš?
Taurus 500/2100, Paracorr, 24 a 14 mm ES 82 st., Nagler 9, Radian 6, Kasai 4, UHC, OIII a Hbeta. 200D a 250D, Canon 10-18/4.5-5.6, 24/2.8, 50/1.8, 85/1.8, 70-200/4L, 400/5.6L, SW MAK 127 a 90, TAL MT-3S
Uživatelský avatar
míša
Příspěvky: 14
Registrován: 10. 11. 2011, 20:52

Porovnání rychlosti světelných a radiových vl

#17

Příspěvek od míša »

Omlouvám se za chybná vyjádření o nosičích interakce elektromagnetických vln a mohl bych souhlasit, že se jedná o fotony. Má to však háček.
Podle Wikipedie : „Jakýkoli elektrický náboj pohybující se s nenulovým zrychlením vyzařuje elektromagnetické vlnění“. S tímto souhlasím a tento případ lze aplikovat na všechna zařízení, která pracují s volným elektrickým nábojem. Elektromagnetické pole takto vytvořené se šíří a interaguje pomocí fotonů.
Avšak vezměme si případ vzniku světelných vln, které vznikají jako kvanta energie při přechodech atomů z excitovaného do základního stavu . Zde nastává problém. Platí totiž předpoklad, že elektron (náboj)v atomu, pokud se pohybuje po dovolených drahách okolo jádra, nevyzařuje energii a tedy ani elektromagnetické vlny. Excitovaný atom, (který není stbilní),se zbavuje přebytečné energie formou předávání kvant energie , které zprostředkují fotony.
Z výše uvedeného by vyplývalo, že existují dva druhy fotonů:
1) fotony zprostředkující přenos elektromagnetických vln, proto bychom je mohli nazvat – fotony elektromagmetické
2) fotony zprostředkující přenos kvant energie a tedy i hmotnosti energetických kvant - fotony energetickohmotnostní
Pokud by tedy existovaly tyto dva druhy fotonů, pak lze odůvodněně předpokládat možnost odlišného šíření elektromagnetických a světelných vln.
Proto si myslím, že požadavek na precizní prověření rychlosti obou druhů vln je oprávněný.
Uživatelský avatar
Honza Ebr (honza42)
Příspěvky: 3477
Registrován: 20. 10. 2004, 14:48

Porovnání rychlosti světelných a radiových vl

#18

Příspěvek od Honza Ebr (honza42) »

Ty ale prostě pořád nechápeš, že ten rozdíl je jenom v tvojí hlavě. Víš o tom, že i radiové vlny vznikají přehody v atomech? Slyšels někdy o čáře vodíku na 21 cm? Stějně tak viditelné záření se běžně vyzařuje tepelně, což je vlastně efekt pohybujících se nábojů v elektrických polích okolních atomů.

Světlo je úplně stejná elektromagnetická vlna, jako radio. Světlo interferuje, může vytvářet stojaté vlnění, ohýbat se, prostě všechno jako naprosto bezvadná vlna. Stejně tak ale radiové vlny nesou energii a hybnost, jako naprosto férový fotony.

"Pokyb elektronů po dovolených dráhách" je pohádka pro děti, aby to vůbec někdo pochopil. Ve skutečnosti se nic nikam nehýbá, protože tene elektron ani nikde doopravdy neni. Není možné o tomto spekulovat bez znalosti kvantové mechaniky. Já se jejímu studiu věnuju už skoro deset let a pořád zrovna tohle nechápu ani zdaleka, protože interakce hmoty se žářenim je, pokud se k ní přistupuje fundamentálně, pekelně složitá věc.
Taurus 500/2100, Paracorr, 24 a 14 mm ES 82 st., Nagler 9, Radian 6, Kasai 4, UHC, OIII a Hbeta. 200D a 250D, Canon 10-18/4.5-5.6, 24/2.8, 50/1.8, 85/1.8, 70-200/4L, 400/5.6L, SW MAK 127 a 90, TAL MT-3S
Uživatelský avatar
míša
Příspěvky: 14
Registrován: 10. 11. 2011, 20:52

Porovnání rychlosti světelných a radiových vl

#19

Příspěvek od míša »

interakce hmoty se žářenim je, pokud se k ní přistupuje fundamentálně, pekelně složitá věc.
Protože interakce hmoty se zářenim není úplně jasná, nebylo by správné také porovnat rychlosti světelných a radiových vln ?
Uživatelský avatar
Honza Ebr (honza42)
Příspěvky: 3477
Registrován: 20. 10. 2004, 14:48

Porovnání rychlosti světelných a radiových vl

#20

Příspěvek od Honza Ebr (honza42) »Protože interakce hmoty se zářenim není  úplně jasná, nebylo by správné také porovnat rychlosti světelných a radiových vln ?
Ale já pořád nechápu to tvojhe přesvědčenjí, že to nikdo neudělal. Jenom se o tom nemluví, protoež z toho nebylo nic zajímavýho. A ani ta impliakce nedává smysl - jednak to, že neni jasná mě, neznamená, že neni jasná lidstvu a druhak tady mluvíme o šíření těch vln ve vakuu a to je, abych tak řekl, nad slunce jasný.
Taurus 500/2100, Paracorr, 24 a 14 mm ES 82 st., Nagler 9, Radian 6, Kasai 4, UHC, OIII a Hbeta. 200D a 250D, Canon 10-18/4.5-5.6, 24/2.8, 50/1.8, 85/1.8, 70-200/4L, 400/5.6L, SW MAK 127 a 90, TAL MT-3S
Uživatelský avatar
KpS
Příspěvky: 2317
Registrován: 04. 09. 2006, 02:26
Bydliště: Praha Lužiny
Věk: 76
Kontaktovat uživatele:

Porovnání rychlosti světelných a radiových vl

#21

Příspěvek od KpS »

Světlo a radiové vlny se liší jen frekvencí. Kdyby se šířily různou rychlostí, znamenalo by to, že rychlost fotonu závisí na frekvenci. Pak by ale byla jeho klidová hmotnost nenulová a to by mělo za následek různé měřitelné efekty (např. Coulombův zákon by měl jiný tvar). Současná nejpřesnější měření ukazují, že klidová energie fotonu je menší než 10^(-18) eV (Experimental checks on photon mass). Kdyby přímé měření rychlostí mohlo poskytnout vyšší přesnost, dostalo by před různými nepřímými metodami přednost.
Karel
Uživatelský avatar
míša
Příspěvky: 14
Registrován: 10. 11. 2011, 20:52

Porovnání rychlosti světelných a radiových vl

#22

Příspěvek od míša »

Světlo je úplně stejná elektromagnetická vlna, jako radio. Světlo interferuje, může vytvářet stojaté vlnění, ohýbat se, prostě všechno jako naprosto bezvadná vlna. Stejně tak ale radiové vlny nesou energii a hybnost, jako naprosto férový fotony.

Jak to tedy je?
Existují dvě „technologie“   „výroby“  elektromagnetických vln.
První  „vyrábí“ fotony z excitovaných atomů – např. v laserech
A druhá „vyrábí“ fotony v generátoru netlumených kmitů.
To jsou odlišné „technologie“ a mohly by produkovat i odlišný typ fotonů.
Nebo opravdu, pokud posvítíme laserem na antenu, vzniká v ní elektrický náboj?
Není to tak, že lasery primárně předávají energii – ve formě tepla a radiové vlny náboj?
Uživatelský avatar
Honza Ebr (honza42)
Příspěvky: 3477
Registrován: 20. 10. 2004, 14:48

Porovnání rychlosti světelných a radiových vl

#23

Příspěvek od Honza Ebr (honza42) »

RÁDIOVÉ VLNY NEPŘEDÁVAJÍ NÁBOJ.

Možná, že když to napíšu velkými písmeny, tak si ho toho všimneš?
Taurus 500/2100, Paracorr, 24 a 14 mm ES 82 st., Nagler 9, Radian 6, Kasai 4, UHC, OIII a Hbeta. 200D a 250D, Canon 10-18/4.5-5.6, 24/2.8, 50/1.8, 85/1.8, 70-200/4L, 400/5.6L, SW MAK 127 a 90, TAL MT-3S
Uživatelský avatar
míša
Příspěvky: 14
Registrován: 10. 11. 2011, 20:52

Porovnání rychlosti světelných a radiových vl

#24

Příspěvek od míša »

RÁDIOVÉ VLNY NEPŘEDÁVAJÍ NÁBOJ.

Možná, že když to napíšu velkými písmeny, tak si ho toho všimneš?
Uznávám, že jsem se vyjádřil příliš zkratkovitě.
Správně jsem měl uvést:
Existují dvě „technologie“ „výroby“ elektromagnetických vln.
První „vyrábí“ fotony z excitovaných atomů – např. v laserech
A druhá „vyrábí“ fotony prostřednictvím generátoru netlumených kmitů.
To jsou odlišné „technologie“ a mohly by produkovat i odlišný typ fotonů.
Nebo opravdu, pokud posvítíme laserem na antenu, vzniká v ní elektrický náboj?
Není to tak, že lasery primárně předávají energii prostřednictvím fotonů – ve formě tepla a generátory netlumených kmitů předávají energii prosřednictvím fotonů ve formě náboje?
Jak je tedy možné, že stejné fotony ve styku s látkou (př. antena) se projevují někdy tepelně (lasery) a jindy vznikem náboje.?
Uživatelský avatar
MMys
Příspěvky: 16832
Registrován: 02. 01. 2001, 05:03
Bydliště: Běleč nad Orlicí
Věk: 49
Kontaktovat uživatele:

Porovnání rychlosti světelných a radiových vl

#25

Příspěvek od MMys »

Ach jo, tohle nemá cenu, co nějaké základy fyziky ? Aby to fungovalo, tak přeci anténa musí mít fyzické rozměry v řádu vlnové délky použitého záření (vlnění). Tedy svítit na anténu laserem a očekávat, že se v ní bude indukovat napětí je poněkud zcestné.

Nicméně to funguje, vzpoměl jsem si teď an jeden odborný článek v nedávném čísle časopisu Sdělovací technika. Existují experimenty, kde se v experimentálních fotovoltaických článcích zkouší použít nanoantény (prostě nanostruktury s rozměry blízkými vlnové délce světla) a přeměňovat tak světlo na elektřinu jinak (elektromagnetickou indukcí), než fotoefektem (tedy vyrážením elektronů pomocí fotonů). Problémem jsou zatím hlavně usměrňovače na THz frekvencích.

Ten časopis teď nemám na čem oskenovat. Když pominu spoustu populárních článků, které mi vyklopil google, tak více do hloubky je o tom něco třeba zde:

http://web.eng.fiu.edu/npala/Publicatio ... _final.pdf

Princip funkce je stejný jako u radiopřijímače. Jen je vlnová délka a proto i anténa podstatně menší.  

Tedy ANO - svícením na vhodně velkou anténu VZNIKÁ ELEKTRICKÝ PROUD  ;)
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz, http://hvbo.cz, e-mail: martin(*)myslivec(a)volny(*)cz, Dobson 400mm, N400/1600, Refraktor Borg 77ED, Montáž EQ6, Hvězdárna s montáží vlastní výroby, kamery MII C3-61000, ZWO ASI 1600MM
Uživatelský avatar
Nascarphone
Příspěvky: 215
Registrován: 17. 08. 2011, 20:53
Bydliště: Praha Letňany
Věk: 34

Porovnání rychlosti světelných a radiových vl

#26

Příspěvek od Nascarphone »

:D Tohle je komedie ... proč by měla být rozdílná? nebudu tu vysvětlovat proč jsou stejné, ale radši napíšu důkaz, že tomu tak je ...

Kdyby rychlost rádiových a světelných vln byla jiná, byl by rozdílný obraz vesmíru v rádiových a světelných vlnách, tj - snímky v těchto spektrech by nepasovali na sebe ... jako přelétající letadlo ... vidíš, jak přelétá a teprve potom ho slyšíš ...

Nebo, když podle rádiového signálu zaměřili černou díru v naší galaxii, později do toho bodu namířili dalekohledy a potvrdili ... kdyby byla rozdílná, tak by koukali jinam a nic by nepotvrdili ...

Spokojen? :)
Celestron RASA 11
Celestron Nexstar C9.25+hyperstar
Daystar Quark Chromosphere
SW EQ-8R Pro
ZWO ASI 1600MMC; 2600MC
Altair 183C
APM 20x80 ED Triplet
http://astrofotky.cz/~LiJak
https://www.flickr.com/photos/193485630@N06/
Uživatelský avatar
smoula
Příspěvky: 170
Registrován: 04. 04. 2012, 23:36

Porovnání rychlosti světelných a radiových vl

#27

Příspěvek od smoula »

Na tom prece stoji velka cast fyziky.  :-?  Nechcete to presunout do astrohumoru?
AVX 11" SCT Celestron
uzi
Příspěvky: 6
Registrován: 07. 01. 2018, 15:02

Re: Porovnání rychlosti světelných a radiových vl

#28

Příspěvek od uzi »

1) Jak se vlastně laicky vysvětluje, že rychlost světla je maximální, tzn. že se nesčítá?

Je to dáno nějakým omezením fyzického světa (více nejde naměřit) anebo je to víra? No ono se neví ani, co je gravitace, co je elektron...

2) A že náš horizont událostí je velký 96 miliard světelných let... A na jakou velikost odhadujete současnou velikost prostoru vzniklého z tehdejší "singularity"? O kolik může být větší?
Howking
Příspěvky: 1508
Registrován: 31. 08. 2015, 12:02

Re: Porovnání rychlosti světelných a radiových vl

#29

Příspěvek od Howking »

uzi píše:1) Jak se vlastně laicky vysvětluje, že rychlost světla je maximální, tzn. že se nesčítá?
- sčítá - podle vzorečku Obrázek
uzi píše:No ono se neví ani, co je gravitace, co je elektron...
- ví se ;-)
uzi píše:2) A že náš horizont událostí je velký 96 miliard světelných let... A na jakou velikost odhadujete současnou velikost prostoru vzniklého z tehdejší "singularity"? O kolik může být větší?
- proč se ptáš na věci ve kterých nemáš posle předchozích otázek a ni základní znalosti a tedy naprosto mizivou šanci, že by jsi i tu nejjednodušší odpověď pochopil?
uzi
Příspěvky: 6
Registrován: 07. 01. 2018, 15:02

Re: Porovnání rychlosti světelných a radiových vl

#30

Příspěvek od uzi »

1) Ono se ví, co je gravitace? Vážně? :-)) tak to asi pan Kulhánek si rád poslechne, co je to gravitace, kdyz prohlasil, ze se nevi, co to je :-)

2) Vážně? Na nazor nemas odvahu?
Naposledy upravil(a) uzi dne 07. 01. 2018, 15:53, celkem upraveno 1 x.
Odpovědět