Pravidla fóra

Tato pravidla vymezují povinnosti všech, kteří navštevují Astronomické fórum. Každý registrovaný uživatel by je měl ctít a respektovat v zájmu zachování kvality fóra.

 1. REGISTRACE - Fórum může číst každý, nicméně k napsání příspěvku do diskuse je třeba se zaregistrovat. Každý diskutující se registruje pouze jednou. Zřizování více identit, zejména za účelem matení ostatních, je nepřípustné. #
 2. TÉMA FÓRA - Základním tématem tohoto fóra je astronomie (nikoli astrologie!) a vše s ní související. Příspěvky na jakékoli jiné téma zde nemají místo a budou ihned odstraněny. #
 3. JAZYK FÓRA - Preferován je jazyk spisovný, případně jazyk okořeněný trochou slangu. Vulgární příspěvky, případně příspěvky obsahující sprostá slova zde nejsou akceptovány.
  S výjimkou zvláštní sekce pro cizince je na fóru povoleno používat pouze český a slovenský jazyk. #
 4. PŘEDMĚT DISKUZE - Při diskutovaní se držte předmětu diskuse (dle názvu tématu nebo prvního příspěvku). Pokud debata začne směřovat jinam, přesuňte diskuzi do tématu, kterého se týká, případně je-li to užitečné požádejte moderátora, aby přesunul i příspěvky předchozí. Pokud vhodné téma neexistuje, založte jej.

  Necitujte bezprostředně předcházející příspěvek! Vyjímkou je citace konkrétní části dlouhého příspěvku. Necitujte příspěvky spolu s vloženými obrázky, ty z citací odstraňte. Nesprávné citace budou bez upozornění odstraněny. #
 5. NOVÁ TÉMATA - Před založením nového tématu si ověřte, zda-li se již v minulosti dané téma v diskuzi nevyskytlo (použijte funkci "Hledat" s vhodně nastaveným prohledávaným obdobím). Pokud tomu tak není založte nové téma. Soustřeďte se přitom na správné zvolení sekce/kategorie, kam téma umístíte a na vhodný název tématu (názvy typu "Pomoc" nebo "Prosím o radu" nejsou vítané, buďte prosím konkrétní!). #
 6. DOTAZY NA FÓRU - Před položením nového dotazu věnujte pozornost funkci "Hledat". V době psaní těchto pravidel je na fóru více než 120.000 příspěvků a tudíž existuje velká naděje, že odpověď na váš dotaz již na fóru je. Toto pravidlo se týká zvláště dotazů na výběr prvního dalekohledu! #
 7. CHOVÁNÍ VŮČI OSTATNÍM UŽIVATELŮM - Respektujte prosím elementární pravidla slušného chování. Diskutující přirozeně spolu mohou nesouhlasit, je to koření každé diskuse. Vzájemné napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nejsou vítány subjektivní soudy nad jednou konkrétní osobou nebo skupinou osob. Vyvarujte se prosím i slovních narážek na druhé, přímých i nepřímých (toto platí i vůči nečlenům fóra!).
  Neprovokujte a ani zbytečně neodpovídejte na provokující příspěvky. V případě jejich výskytu použijte nejlépe funkci "Upozornit moderátora".
  Nepřenášejte na fórum své soukromé spory. Ostatní uživatele obtěžují a obvykle je zde nelze vyřešit. Použijte vždy email nebo soukromé zprávy. #
 8. REKLAMA - Reklama a komerční aktivity do diskusního fóra nepatří. Výjimkou jsou občasná upozornění na konkrétní výrobek výhradně v rámci aktuálně probírané problematiky. #
 9. SPAM - Spamování jakéhokoli druhu je na tomto fóru přísně zakázáno. Za spam považujeme i opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty a také příspěvky obsahující výhradně či převážně pouze tzv. smajlíky. Uvědomte si prosím zásadní rozdíl mezi diskuzním fórem a chatem. Výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze témata určená pro operativní domlouvání (Astronomická setkání, Společná pozorování, atd.). I zde je ovšem třeba držet se tématu. #
 10. PRÁVO - Při využívání tohoto fóra se řiďte nejen pravidly slušného chování, ale i platnými právními předpisy. Porušováním zákonů riskujete podstatně více než jen zrušení členství. Pamatujte, že internet není anonymní. #
 11. MODEROVÁNÍ FÓRA - O tom, zda příspěvky splňují výše uvedená pravidla rozhodují výhradně moderátoři fóra. Mají právo editovat, mazat a přesouvat příspěvky, které podle jejich názoru pravidla porušují.
  Při častém nebo soustavném porušování pravidel ze strany konkrétního uživatele si administrátor fóra vyhrazuje právo udělit mu tzv. BAN (tj. dočasné nebo trvalé zamezení přístupu na fórum).
  Rozhodnutí moderátorů a administrátora jsou konečná. Jakékoli stížnosti na jednání moderátorů nebo administrátora jsou přípustné pouze formou soukromých zpráv nebo emailem. #
 12. PŘÍLOHY - Provozovatel AF ve spolupráci s poskytovatelem hostingu (ČAS) poskytuje uživatelům možnost doplnit jejich příspěvky formou obrazových příloh uložených přímo na serveru společně s AF. Tato služba je omezená pouze na vybraná fóra/sekce a její použití podléhá specifickým pravidlům:
  1) Povolené jsou pouze soubory ve formátech JPG, PNG, GIF, BMP.
  Všechny přílohy budou v rámci příspěvků ihned automaticky zobrazeny.
  2) Velikost jednotlivého souboru je omezena na 1MB a každý diskuzní příspěvek je možné doplnit maximálně 5 přílohami.
  Respektujte, prosím, že AF není veřejné úložiště ani galerie. Obrázky zde slouží výhradně jako doplněk probíhající diskuze. Pro prezentaci většího množství fotografií v plném rozlišení jsou na internetu k dispozici jiné služby.
  3) Povoleny jsou pouze obrázky přímo odborně související s probíraným tématem a trvalou informační hodnotou, tj. např. fotky astronomických objektů na obloze, meteorologických jevů, astrotechniky, apod.
  Na rozdíl od běžných příspěvků zde neakceptujeme pouhou volnou souvislost s astronomií (tj. např. kreslené vtipy s astro-tématikou, obrázky pro dokreslení atmosféry, apod.).
  4) V souladu s autorským právem smí uživatelé fóra ukládat na AF pouze vlastní fotografie (t.j. fotografie, které sami pořídili), nebo fotografie, ke kterým mají písemný souhlas autora, že s nimi mohou takto nakládat. Neakceptujeme různé "referenční" obrázky nalezené na webu, a to i v případě, že souvisejí s tématem diskuze. Takové obrázky vkládejte prosím formou odkazu.
  5) Nejsou zde vítané obrázky, jejichž zveřejnění mohou ostatní uživatelé oprávněně vnímat jako urážlivé nebo porušující jejich soukromí a dále obrázky, které podněcují konflikty na AF.
  Dodržování výše uvedených pravidel je kontrolováno samotných skriptem fóra a dále především jeho moderátory. Ti jsou instruováni, aby v případě porušení pravidel, inkriminovanou přílohu ihned (bez předchozího varování) odstranili. #